DISCLAIMER

Informationen på Vaccinationskortet.se ersätter inte professionell medicinsk rådgivning och skall inte användas för diagnosticering eller behandling av hälsoproblem eller sjukdomar.

Vaccinationsprogrammen och dess innehåll kan endast ses som generella rekommendationer och din ordinarie läkare kan ha ordinerat andra vaccinationer än vad som här framgår.ANVÄNDARVILLKOR

Genom att nyttja webbplatsen bekräftar du att du accepterar följande villkor för användningen av innehållet på Vaccinationskortet.se . Vaccinationskortet.se innehåller olika typer av upphovsrättsligt och varumärkesskyddat material och information.

Det är inte tillåtet att ladda ned, kopiera eller distribuera hela eller delar av denna webbplats. Det är ej heller tillåtet att göra en länk eller hyperlänk till webbplatsen utan särskilt godkännande.

Webbplatsen innehåller också texter, bilder, illustrationer, fotografier m.m. Dessa är upphovsrättsligt skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen eller som fotografiska bilder enligt 49 a § samma lag om inte annan upphovsman särskilt anges.

Vaccinationskortet.se gör inte gällande någon äganderätt till eller samhörighet med tredje mans varumärken, som kan återfinnas på webbplatsen. Sådana varumärken används endast i syfte att identifiera respektive innehavares produkter och tjänster och användning av dessa varumärken skall inte uppfattas som något understödjande eller rekommendation av dessa varumärken från Vaccinationskortet.se.

Vaccinationskortet.se strävar efter att i möjligaste mån tillse att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta.

Vaccinationskortet.se lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Vaccinationskortet.se göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.